Politiek

Jeugdhulpcontracten gesloten met vijf grote aanbieders 

WEST-BRABANT – (tekst Jaap Pleij) In de regio West-Brabant West zijn contracten gesloten met Amarant, De Viersprong, GGZ Breburg, GGZ Westelijk Noord-Brabant en SDW voor de jeugdhulp in 2015. De gemeenten zijn nog in gesprek met Juzt om tot [...]

Politiek

College blijft weigeren om kermis op juiste plek te zetten 

ROOSENDAAL – Amper een paar jaar geleden kreeg de Nieuwe Markt na een niet geheel gelukte renovatie de status van attractieplein. De Roosendaalse kermis zou daar een vast onderdeel van gaan uitmaken.  Door de onmacht van de vorige gemeenteraad, [...]

Politiek

‘Koningskwestie’ moet nu eens de wereld uit 

ROOSENDAAL – (tekst Jaap Pleij) Nu Willem-Alexander zich steeds nadrukkelijker in de media manifesteert, dringt de vraag zich op of een vorst al dan niet in de eerste plaats een goed acteur moet zijn. Om geloofwaardig bij het publiek, [...]

Politiek

Marokkaanse Moskee wil snel integreren in Roosendaal 

ROOSENDAAL –  (tekst Jaap Pleij) De Roosendaalse bevolking is kort achter elkaar in staat gesteld om nieuwe ervaringen op te doen. Was het enkele weken terug eindelijk mogelijk om een kijkje te nemen in en vooral vanaf de Televisietoren (omdat [...]

Politiek

Menno Nefs wordt voorzitter Jongerenraad

De Roosendaalse Jongerenraad heeft op zondag 26 oktober een nieuw bestuur verkozen. Voorzitter Koen Serno (20) draagt na 2 jaar bestuurslidmaatschap de voorzittershamer over aan Menno Nefs (16). Nefs is al vanaf de oprichting betrokken bij de Jongerenraad. Eerst als [...]

Politiek

PVC wil af van volledig fietsverbod Raadhuisstraat 

ROOSENDAAL – (tekst Jaap Pleij) Zo bout en bont als zijn collega in Hilversum maakt burgemeester Niederer het gelukkig niet. Maar zijn standpunt dat de neringdoenden in de Raadhuisstraat pas recht hebben op handhaving van het (brom)fietsverbod  als ze buitenactiviteiten [...]

Politiek

WMO-loket is slecht bereikbaar 

ROOSENDAAL  – Al regelmatig is PVC-leider Jaap Pleij door belanghebbenden aangesproken op de slechte bereikbaarheid van het WMO-loket. Reden voor de PVC om even aan te kloppen bij de verantwoordelijk wethouder Hugo Polderman. ‘Uit navraag bij HetPunt is mij gebleken [...]

Agenda

‘Goedemorgen majesteit!’

ROOSENDAAL – (tekst Jaap Pleij) Ze mag dan al anderhalf jaar geen koningin meer zijn, dat wil niet zeggen dat Beatrix haar dagen (uitsluitend) achter de geraniums doorbrengt. Op Kasteel Drakensteyn, waar ze al weer geruime tijd bivakkeert, leeft ze [...]

Hobby/Vrije Tijd

Gebrekkige communicatie speelt menig (sport)vereniging parten

ROOSENDAAL – (tekst Jaap Pleij) Er doet zich een merkwaardig maatschappelijk verschijnsel voor.  Hoewel steeds meer Nederlanders steeds meer vrije tijd krijgen, zijn wij steeds minder geneigd om deze vrijgekomen tijd in te zetten om een (sport)vereniging te besturen. Wie [...]

Natuur

Niet alleen Poetin schuld van lage varkensprijs

 
 
[youtube]pAQ_M6ARTAc[/youtube] 
Merijntje heeft te doen met de vleesvarkenshouders maar ook met de vermeerderaars en eigenlijk met alle soorten van varkensboeren en houderijen want de prijzen die voor het varkensvlees op de vrije markt worden betaald zijn belabberd laag. [...]

Cultuur

PVC ziet niets in straatnaambordjes met ‘Oude Centrum

ROOSENDAAL – (tekst Jaap Pleij) De PVC heeft met verbazing kennisgenomen van het voornemen om het Credogebied (Brugstraat, Hoogstraat, Oostzijde-Molenstraat) om te gaan dopen tot ’t Oude Centrum. Behalve dat het pure geldverspilling is –’t Oude Centrum wordt aan de [...]